European Media Union | Європейська медійна спілка
 

Посвідчення журналіста. Прескарта

 

Відповідно до українського та міжнародного законодавства, спираючись на загальноприйняті принципи професіоналізму в галузі журналістики, керуючись нормами свого статуту Європейська медійна спілка проводить атестацію журналістів з подальшою видачею офіційних журналістських посвідчень — прескарт для виконання журналістами своїх професійних обов’язків як в Україні, так і поза її межами.

 

Розпочати атестацію можна за цим посиланням.

Розпочати атестацію для отримання журналістського посвідчення (прескарти)

 

Європейська медійна спілка (ЄМС, англ. European Media Union, EMU) об’єднує творчих працівників — журналістів, працівників засобів масової інформації, які професійно займаються журналістською, публіцистичною діяльністю, виробництвом медіаконтенту. ЄМС офіційно зареєстрована в Україні як суб’єкт творчої діяльності і є незалежною, громадською, неприбутковою, позапартійною творчою спілкою.

ЄМС створена і діє на засадах добровільного об’єднання і рівноправності її членів, законності та гласності, європейських християнських цінностей, вільного вибору форм і методів діяльності, взаємодопомоги та співробітництва.

Європейська медійна спілка є медійним партнером творчої групи МальваTV.